ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

    Seria "Bibliotheca Tessinensis" jest wydawnictwem niekomercyjnym. Jego powstanie i publikacja dwóch pierwszych tomów stały się możliwe dzięki grantom Unii Europejskiej, jakie Książnica Cieszyńska i Ośrodek Dokumentacyjny otrzymały z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Czechy 2000 w Euroregionie "Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko". Po polskiej stronie granicy projekt ów uzyskał ponadto dofinansowanie ze środków Komitetu Badań Naukowych oraz funduszy będących w dyspozycji Samorządu Województwa Śląskiego. Ze strony czeskiej wsparły go z kolei Ministerstwo Kultury oraz firma "Walmark" a.s.

    Rozpoczęcie prac nad edycją dwóch kolejnych tomów okazało się możliwe dzięki dotacjom Unii Europejskiej przyznanym obu wydawcom ze środków EFRR - Fundusz Mikroprojektów Interreg III A Czechy - Polska w Euroregionie "Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko" w ramach projektu "Wspólne źródła". Książnica Cieszyńska na ten cel pozyskała ponadto subwencję Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, a także wsparcie finansowe ze strony Stiftung Haus Oberschlesien w Ratingen.

    Również publikację następnych tomów serii "BT" wydawcy zamierzają finansować ze środków pozabudżetowych.
 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij