WSPÓLNE ŹRÓDŁA

    Projekt "Wspólne źródła", w ramach którego ogłoszona została edycja "Gedenkbuch der Stadt Teschen" Aloisa Kaufmanna, pozwolił Książnicy Cieszyńskiej na zrealizowanie także kilku dodatkowych przedsięwzięć, które - towarzysząc edycji - przyczynić powinny się do jej popularyzacji i lepszego spożytkowania w toku dalszych badań naukowych nad dziejami miasta i regionu, a także do ożywienia i profesjonalizacji badań regionalnych. Poza niniejszą witryna internetową, stanowiącą najprostszy instrument upowszechniania informacji na temat serii "Bibliotheca Tessinensis", rezultatem projektu stała się przede wszystkim wystawa zatytułowana "Źródła do dziejów Cieszyna", której wernisaż uświetnił prezentację nowo wydanych tomów serii "Bibliotheca Tessinensis". Ekspozycja, ilustrująca treści ogłoszonej w ramach serii "Kroniki miasta Cieszyna", a zarazem odsłaniająca tajniki warsztatu historyka regionalisty, aż do stycznia 2008 r. pozostaje otwarta dla wszystkich zainteresowanych w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej. Z jej wersją elektroniczną, która również przygotowana została w ramach projektu "Wspólne źródła", można się zapoznać poniżej.

 

 

    Niezwykle istotnym elementem projektu "Wspólne źródła" stała się konferencja naukowa "Kronikarz a historyk. Atuty i słabości regionalnej historiografii". Konferencja, inspirowana pracami nad edycją "Gedenkbuch der Stadt Teschen", opracowania kronikarskiego, spełniającego zarazem elementarne standardy dzieła naukowego, poświęcona została teorii i praktyce regionalnego i lokalnego dziejopisarstwa, uprawianego zarówno przez profesjonalistów, jak i amatorów. Wygłoszone w jej trakcie referaty podzielone zostały na trzy bloki. Pierwszy obejmował wystąpienia ukazujące współczesną refleksję teoretyczną na temat regionalnego i lokalnego dziejopisarstwa. Ich autorzy postawili sobie za cel udzielenie odpowiedzi na pytanie czy mamy w tym przypadku do czynienia z całkowicie odrębną dziedziną historiografii czy też raczej z inną perspektywą badawczą i specyficzną metodą poznawania przeszłości. W bloku drugim znalazły się referaty odnoszące się do dziejów regionalnego i lokalnego piśmiennictwa historycznego na Śląsku. Na blok trzeci złożyły się z kolei referaty poświęcone historiografii Górnego Śląska, konfrontujące przedstawione w bloku pierwszym obserwacje teoretyczne z - osadzoną w tradycji historycznej (blok drugi) - współczesną praktyką dziejopisarską. Łącznie, w czasie dwudniowej konferencji (20-21 września 2007 r.), swoje referaty przedstawiło dwunastu autorów, a mianowicie: prof. dr hab. Bogdan Cimała (Uniwersytet Opolski), Dr. Roland Gehrke (Universität Stuttgart), mgr. Radim Jež (Masarykova univerzita Brno), Prof. dr. Peter Johanek (Universität Münster), prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski), dr Barbara Paulina Kalinowska-Wójcik (Uniwersytet Śląski), dr Adam Kubacz (Katowice), dr Wojciech Mrozowicz (Uniwersytet Wrocławski), dr Krzysztof Nowak (Uniwersytet Śląski), Doc. David Papajík Ph.Dr. (Univerzita Palackého Olomouc), dr Janusz Spyra (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Andrzej W. Stępnik (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Rafał Stobiecki (Uniwersytet Łódzki). Wszystkie wystąpienia, przygotowane w postaci pisemnej i zebrane przez organizatorów konferencji jeszcze przed jej rozpoczęciem, zostały opracowane w postaci publikacji elektronicznej, która dostępna jest poniżej.

 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij