Wydawcy

    “Bibliotheca Tessinensis” powstała z inicjatywy Książnicy Cieszyńskiej, która do współpracy przy wydawaniu serii pozyskała Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, instytucję zajmującą się – podobnie jak Książnica – tworzeniem wszechstronnego, nowoczesnego warsztatu dokumentacyjnego do badań regionalnych. Od początku “Bibliotheca Tessinensis” ukazuje się w dwóch mutacjach, jako “Series Polonica” i “Series Bohemica”. Za publikację pierwszej z nich odpowiedzialna jest Książnica, za wydawanie drugiej odpowiada Ośrodek Dokumentacyjny. Jakkolwiek podserie polska i czeska ukazują się niezależnie od siebie, stosownie do organizacyjnych i finansowych możliwości obu wydawców, wspólne pozostają kryteria wyboru przeznaczonych do edycji źródeł, wspólnie ustalany jest program wydawniczy obu podserii, jednakowe są też zasady edycji, układ typograficzny, szata graficzna i oczywiście tytuł, a także numeracja kolejnych tomów. Programowaniem, koordynacją i nadzorem nad realizacją całego projektu kolegialnie zajmują się dyrektor Książnicy Cieszyńskiej, Krzysztof Szelong oraz prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, Józef Szymeczek.

Książnica Cieszyńska