Bibliotheca Tessinensis

“Bibliotheca Tessinensis” jest wydawniczą serią źródłową, mającą na celu upowszechnianie nieznanych lub trudnodostępnych źródeł historycznych odnoszących się do przeszłości Śląska Cieszyńskiego, od średniowiecza po czasy najnowsze, a ponadto źródeł o znaczeniu uniwersalnym, przechowywanych na terenie Śląska Cieszyńskiego i stanowiących trwały składnik dziedzictwa piśmienniczego regionu.

“Bibliotheca Tessinensis” ukazuje się od 2004 r., w dwóch podseriach, z których jedną – zatytułowaną “Series Polonica” – wydaje Książnica Cieszyńska, a drugą – zatytułowaną “Series Bohemica” – Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w Republice Czeskiej.

Kolejne tomy poszczególnych podserii, ukazujące się niezależnie od siebie, stosownie do organizacyjnych i finansowych możliwości wydawców, przygotowywane są do druku według wspólnej instrukcji wydawniczej, zachowując ujednolicony układ typograficzny, podobną szatę graficzną oraz ciągła numerację w ramach całej serii.

Książnica Cieszyńska